Tecco Elite City: Cập nhật tiến độ dự án ngày 03/7/2020

Chủ đầu tư Tập Đoàn Tecco đã và đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công Dự án Tecco Elite City – Tổ hợp đa tiện ích phong cách Singapore đầu tiên tại Thái Nguyên. Với sự quyết liệt của Chủ đầu tư, kết hợp năng lực tài chính mạnh mẽ, tính đến thời điểm hiện tại tất cả các tòa đang trong giai đoạn thi công đổ sàn căn hộ, cụ thể:

Tiến độ thi công cập nhật tới ngày 03/07/2020 như sau:

  • Tòa D xong sàn tầng 31
  • Tòa E xong sàn tầng 25
  • Tòa B xong dầm sàn tầng 18
  • Tòa C xong sàn tầng 16
  • Tòa A1 xong sàn tầng 13
  • Tòa A2 xong sàn tầng 12

Một số hình ảnh về tiến độ thi công ngày 03/07/2020: